Et undervisningforløb sammensættes og skræddersyes efter den individuelle person eller virksomheds behov og målsætning.

Alt afhængig af målsætningen kan fokus blandt andet rettes mod grammatik, udtale, fagterminologi, verbale præstationer og fremægninger.

At mestre et sprog er i høj grad et spørgsmål om "learning by doing" og til det formål, skal man have nogen at sparre med.

Undervejs vil får man udredt sine svage/stærke sproglige sider og får indsigt i det reelle forhold mellem sit aktive og passive ordforråd og sproglige formåen.

Igen vil dette foregå med respekt for den enkeltes mål og udgangspunkt.