Taksterne følger de vejledende retningslinjer og takster, som justitsministeriet har fastlagt for oversættelse og tolkning, som kan læses her:

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/lbi40134.pdf

Taksterne for oversættelse baseres på en ordtakst/ linjetakst og ikke på timebasis. Dette for at sikre at kunden på forhånd ved, hvor meget en given opgave vil koste. Faste aftaler er et udgangspunkt for godt samarbejde.

Taksten for en oversættelse kan endvidere påvirkes af parametre såsom leveringstid samt tekstens faglige sværhedsgrad.

Tolkning/ undervisning aftales på timebasis.