Dansk Translatørforbund (link: http://www.dtfb.dk ) er en uafhængig brancheorganisation, der blev stiftet den 15. januar 1990 og varetager selvstændige translatørers interesser. Medlemmerne er selvstændigt praktiserende translatører, translatører ansat i translatør-virksomheder og andre virksomheder og organisationer.

Medlemmer af Dansk Translatørforbund har ret til at bruge betegnelsen MDT efter deres titel.

Dansk Translatørforbund har vedtaget etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt medlem skal overholde.

Medlemmerne opretholder gennem interkollegialt samarbejde, netværk og kursusdeltagelse en høj faglig standard, som opdateres løbende.

Medlemmerne er dækket af translatørloven og har iht. straffeloven tavshedspligt om forhold, de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde.

Dansk Translatørforbund repræsenterer sine medlemmer over for myndigheder i Danmark og EU og er medlem af den internationale oversætterorganisation FIT.